יום ש', יג’ בתשרי תשע”ט
    טפסים נדרשים  |  כתובתנו  |  צור קשר  |  שעות פעילות  |  אודות  
תוכניות טיפוליות- מגוון מענים טיפוליים פרטניים וקבוצתיים לילדים המתקשים על בתחום הלמידה ובתחומים חברתיים-רגשיים.

תוכניות טיפוליות התעמלות טיפולית גילאי 8 - 4, ע"פ תוכנית אישית, יום ד' 18:00 - 16:15 מוכנות לא' טיפולית - ילדי גן חובה, פיתוח מיומנויות למידה לקראת כתה א' ימים ב' ג' ה' 19:00 - 17:00 תוכנית שפתית טיפולית - לילדים הזקוקים לחיזוק בתחום השפתי ימים א' ג' בתאום מראש טיפול באמצעות אומנות גילאי 9 - 4 הוראה מתקנת – מענה פרטני מותאם לילד בקריאה, כתיבה וחשבון. לילדים מכיתה א' עד ג'